การทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ผ่าน KTC Online มีขั้นตอนอย่างไร ?

สามารถทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ผ่านทาง KTC Online โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "ผ่อนชำระ"
  2. เลือกเมนู "ผ่อนชำระ"
  3. ทำการเลือกบัตรที่ต้องการทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC
  4. เลือกรายการที่ต้องการผ่อนชำระ เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ และระบุข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดให้ครบถ้วน
  5. กดปุ่ม "ต่อไป"
  6. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการทำรายการไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

สามารถเลือกทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ได้สูงสุดกี่งวด ?

สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระผ่าน KTC Online ได้ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 10 เดือน

รายการที่สามารถนำมาทำการผ่อนชำระกับบัตร KTC จะต้องมียอดขั้นต่ำเท่าไร ?

รายการที่สามารถทำการผ่อนชำระกับบัตร KTC ผ่าน KTC Online ได้ต้องเป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บและมียอดไม่ต่ำว่า 500 บาทต่อรายการ

สามารถทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ได้สูงสุดกี่รายการ ?

การทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ผ่าน KTC Online จะทำได้ทีละรายการ แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ

สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระกับบัตร KTC ได้เองหรือไม่ ?

ไม่สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระกับบัตร KTC ได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับจำนวนระยะเวลาผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่ทาง KTC กำหนด

หากทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการยกเลิกการทำรายการ สามารถทำได้หรือไม่ ?

หลังจากที่ได้ดำเนินการทำการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำเร็จ จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการประเภทใดบ้างที่ไม่สามารถนำมาทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ผ่าน KTC Online ได้ ?

รายการที่ไม่สามารถทำรายการผ่อนชำระผ่าน KTC Online ได้ คือรายการยอดผ่อนชำระกับบัตร KTC, ดอกเบี้ย, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ