การชำระค่าสินค้าและบริการโดยใช้คะแนนผ่าน KTC Online มีขั้นตอนอย่างไร ?

สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยใช้คะแนนโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "ชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ"
  2. เลือกบัตรที่ต้องการใช้ชำระ เลือกบริการที่ต้องการชำระ และเลือกประเภทการชำระเป็น "คะแนน" ระบุข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดให้ครบถ้วน
  3. กดปุ่ม Submit
  4. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะทำการชำระค่าสินค้าและบริการในทันที และระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการทำรายการไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

หลังจากที่มีการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคะแนน แล้วระบบจะทำการตัดคะแนนทันทีเลยหรือไม่ ?

การชำระค่าสินค้า / บริการด้วยคะแนนนั้น ระบบจะทำการตัดคะแนนทันทีหลังจากที่ดำเนินการสำเร็จ

สามารถทำรายการยกเลิกการใช้คะแนนได้หรือไม่ ?

หลังจากที่ท่านได้ดำเนินการชำระค่าสินค้า / บริการด้วยคะแนนสำเร็จ ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง