e-Statement คืออะไร ?

e-Statement หรือ ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต KTC ทางอีเมลล์โดยผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะยังคงรับจดหมายใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต KTC ทางไปรษณีย์ และจะได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลล์ทุกเดือน เพิ่มความสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องใบแจ้งหนี้หาย หรือ เอกสารชำรุด

สมัครบริการ e-Statement ได้อย่างไร ?

สามารถสมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกเมนู "บัญชีส่วนตัว" และเมนูย่อย “e-Statement” กรณีที่ผู้ใช้ไม่เคยสมัคร ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เลือก 'รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอกนิกส์' ระบบจะทำการแสดง Email ที่ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” โดยระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน โดยหลังจากกำหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าไปเรียกดูใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ในรอบบิลถัดไป

สมัครบริการ e-Statement มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบริการใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

จะได้รับ e-Statement ทันที หลังจากที่สมัครรับ e-Statement หรือไม่ ?

หลังจากที่ทำการสมัครรับ ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบบิลถัดไป

สามารถเปลี่ยน email ที่ใช้รับ e-Statement ได้หรือไม่ ?

สามารถเปลี่ยน email ที่ใช้รับ ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "e-Statement" เลือกหัวข้อ "เปลี่ยน Email" โดยกรอกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานบริการ KTC Online แล้วกรอก Email ที่ใช้รับ ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านต้องการ แล้วกด "บันทึก" เพื่อทำรายการ โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในรอบบิลถัดไป

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเปิดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่ ?

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเปิดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "e-Statement" เลือกหัวข้อ "เปลี่ยนรหัสผ่าน" โดยกรอกรหัสผ่านเปิด e-Statement และยืนยันรหัสผ่านเปิด e-Statement อีกครั้ง แล้วกด "บันทึก" เพื่อทำรายการ

สามารถยกเลิกการสมัครรับ e-Statement ได้หรือไม่ ?

สามารถยกเลิกการสมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ได้โดยเลือกใช้เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย “e-Statement” ระบบจะแสดงหน้าใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ให้นำเครื่องหมายถูกออกจากเมนู “รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์” กดปุ่ม “ตกลง” โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน KTC Online ต้องทำอย่างไร ?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง