เมนู "คะแนน" คืออะไร ?

เมนู "คะแนน" คือ ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบ คะแนนที่เกิดจากการใช้จ่ายของลูกค้าผ่านบัตรเครดิต KTC ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่าน KTC Online

ท่านสามารถเรียกดูคะแนนได้อย่างไร ? / สามารถเรียกดูคะแนนคงเหลือได้อย่างไร ?

สามารถเรียกดูคะแนนคงเหลือ ผ่านทางเมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "คะแนน" แล้วเลือกบัตรที่ท่านต้องการเรียกดูคะแนน เพื่อดูคะแนนคงเหลือที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด

สามารถเรียกดูคะแนนหลังทำการใช้จ่ายได้ทันทีหรือไม่ ?

คะแนนจากรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะแสดงในระบบหลังจากผ่านไปแล้ว 1 วัน

ท่านสามารถเรียกดูคะแนนชนิดไหนได้บ้าง ?

ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลคะแนนได้ทุกชนิดโดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "คะแนน" เพื่อดูคะแนนที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด และที่เมนู "คะแนนระหว่างเดือน" เพื่อดูคะแนนที่ท่านได้รับในรอบเดือนปัจจุบัน

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน KTC Online ต้องทำอย่างไร ?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คะแนนคืออะไร ?

คะแนนคือคะแนนสำหรับบัตรเครดิต KTC เพื่อใช้แลกซื้อสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

มีคะแนนทั้งหมดกี่ประเภท ?

คะแนน มี 2 ประเภท ได้แก่

1) คะแนนปกติ (Standard Point) หมายถึง คะแนน ที่สมาชิกได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามปกติ ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ
2) คะแนนพิเศษ (Promotion Point) หมายถึง คะแนน ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในรายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขคะแนนที่ได้รับอาจมีวันหมดอายุภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากมีคะแนนทั้ง 2 ประเภท คือคะแนนปกติ และคะแนนพิเศษ จะถูกตัดคะแนนอย่างไร เมื่อสมาชิกทำรายการแลกซื้อสินค้า /บริการ ?

เมื่อสมาชิกทำรายการแลกคะแนน ระบบจะทำการตัดคะแนนที่มีวันหมดอายุก่อน