หากต้องการเปลี่ยน รหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร ?

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยเข้าไปที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จากนั้นใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ ทำการกรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เมื่อดำเนินการสำเร็จ ท่านจะสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ได้ทันที โดยระบบจะมีการแจ้ง Email ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ท่านทราบตาม Email ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทาง KTC

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้กี่ครั้งต่อวัน ?

สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

หากไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง