บริการธุรกิจร้านค้า

หากพบปัญหาในการใช้บริการ / เครื่องชำรุด สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

สามารถติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เบอร์ 02 123 5700 หรือทางอีเมล ktc_merchant@ktc.co.th

การสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกของ KTC สามารถสมัครผ่านช่องทางใดบ้าง ?

ร้านค้าสามารถสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกได้ 3 ช่องทางหลัก

  1. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครร้านค้าสมาชิก
  2. ติดต่อฝ่ายธุรกิจร้านค้า โทร 02 123 5700 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. อีเมลมาที่ ktc_merchant@ktc.co.th

ใช้เวลาในการอนุมัติและติดตั้งเครื่อง / บริการ ภายในกี่วัน ?

  • กรณีของบริการเครื่องรูดบัตร (EDC) และ บริการรับชำระเงิน Alipay และ Alipay+ ใช้เวลา 5 วันทำการ ในการติดตั้งเครื่องภายในเขตกรุงเทพฯ และ 10 วันทำการในต่างจังหวัด นับจากวันที่ KTC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
  • กรณีของบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการเชื่อมต่อระบบ นับจากวันที่ KTC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
  • กรณีของบริการหักบัญชีลูกค้าอัตโนมัติ (AUTO PAYMENT / RECURRING) เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

การทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC มีการกำหนดยอดขั้นต่ำหรือไม่ ?

  • การทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สามารถทำได้ตั้งแต่ยอดซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป หรือตามแต่ร้านค้ากำหนด และจะต้องมียอดแบ่งชำระต่อเดือนไม่ต่ำกว่า  500 บาท
  • ทั้งนี้ การทำรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิต KTC บนบริการเครื่องรูดบัตร และระบบรับชำระเงินออนไลน์ของ KTC เท่านั้น

ร้านค้าสมาชิกจะได้รับเงินจากการรับบัตรอย่างไร ?

ทาง KTC จะโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า (บัญชีธนาคารกรุงไทย) โดยมีการสรุปยอดการรับบัตรก่อนเวลา 21.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดทำการ และโอนเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป และสำหรับ Alipay / Alipay+  ร้านค้าสรุปยอดขายก่อน 23.00 น. ร้านค้าจะได้รับเงินโอนในวันถัดไป

ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดบัญชี ขอรับรายงานการรับบัตรและใบกำกับภาษีในวันรุ่งขึ้นด้วยบริการออนไลน์ของ KTC ผ่าน KTCOnline ทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

บริการรับชำระเงิน ALIPAY และ ALIPAY+  เป็นบริการรับชำระเงินที่เหมาะกับร้านค้าประเภทใด ?

เหมาะกับธุรกิจร้านค้าที่มีนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติทั้งจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอื่นๆ นิยมไปซื้อสินค้า / บริการ หรือร้านค้าที่ต้องการขยายธุรกิจกับกลุ่มนักท่องเที่ยว การทำรายการ จะทำโดยร้านค้าจะทำการสแกน QR Code บน eWallet ของลูกค้า

บริการ QR Code Payment

QR บัตรเครดิต สามารถรับชำระบัตรเครดิตธนาคารใดได้บ้าง ?

ปัจจุบัน รองรับเฉพาะบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard ที่ออกในประเทศไทยด้วย Application ดังนี้ KTC(KTC Mobile),SCB(SCB Easy),Krungsri(Uchoose), KBANK (K PLUS) และ BANGKOK BANK (Bangkok Bank)