สามารถใช้บริการ KTC Online ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้อย่างไร ?

สามารถเข้าใช้บริการ KTC Online เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้ โดยเข้าไปที่เมนู "บริการชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ" แล้วเลือกบัตรที่ต้องการใช้ชำระ และบริการที่ต้องการชำระ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้กดปุ่ม ยอมรับ เพื่อทำรายการ หากทำรายการสำเร็จระบบจะทำการชำระค่าสินค้าและบริการในทันที

สามารถทำการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรอะไรได้บ้าง ?

สามารถใช้บริการการชำระค่าสินค้า และบริการ โดยตัดเงินผ่านบัตรเครดิต KTC

เมื่อทำการชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว ระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชีเลยหรือไม่ ?

หากทำรายการสำเร็จ ระบบจะทำการชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมทำการหักเงินจากบัญชีในทันที

เมื่อทำการชำระค่าสินค้า/บริการจะมีหลักฐานการชำระค่าบริการหรือไม่ ?

หลังจากทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน KTC Online สำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email ยืนยันการทำรายการ ตาม Email ที่ท่านได้ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถกดปุ่มไอคอน ที่มุมบนขวา เพื่อทำการบันทึกรายการที่ท่านได้ดำเนินการไป เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันได้ โดยระบบจะทำการบันทึกภาพรายการนี้ไว้ในสมาร์ทดีไวซ์ของท่าน

สามารถใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ ?

สามารถใช้บริการชำระค่าสินค้า / บริการได้ ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

จะรู้ได้อย่างไรว่าได้ทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ สำเร็จ ?

สามารถตรวจสอบการชำระสินค้านี้ได้โดยเข้าไปที่เมนู "บริการชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ" และใช้เมนูย่อย "ประวัติการชำระเงิน" และทำการเลือกประเภทการชำระ, หมายเลขบัตร ที่ได้ทำรายการไปและกด "ยืนยัน" เพื่อดูผลการชำระค่าบริการ/สินค้า

หากมีข้อสงสัยในการทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ ต้องทำอย่างไร ?

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง