หากลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่ลงทะเบียนไว้ต้องทำอย่างไร ?

สามารถเข้าไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" และใช้เมนูย่อย "ลืมชื่อผู้ใช้งาน" แล้วระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ แล้วกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ OTP หลังจากยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้ง ชื่อผู้ใช้งาน ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ