การโอนคะแนนผ่านทาง KTC Online นั้นมีขั้นตอนอย่างไร ?

สามารถทำรายการโอนคะแนนผ่านทาง KTC Online โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "คะแนน"
  2. เลือกเมนู "โอนคะแนนระหว่างบัตร"
  3. เลือกบัตรที่ต้องการโอน เลือกบัตรที่ต้องการรับโอน ระบุจำนวนคะแนนที่จะโอน และระบุข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดให้ครบถ้วน
  4. กดปุ่ม "โอนคะแนน"
  5. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะทำการโอนคะแนนไปยังบัตรที่รับโอนคะแนนทันที และระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการทำรายการไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

หลังจากทำรายการเสร็จแล้วสามารถใช้คะแนนได้เลยหรือไม่ ?

หลังจากทำรายการโอนคะแนนสำเร็จ สามารถใช้คะแนนได้ทันที

คะแนนปกติ สามารถโอนรวมกับคะแนนของ ROP หรือ FlyerBonus ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำการโอนคะแนนประเภท ROP หรือ FlyerBonus รวมกันกับคะแนนปกติได้

หากทำรายการเรียบร้อยแล้วสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่ ?

หลังจากที่ได้ดำเนินการโอนคะแนนสำเร็จ ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง