การแลกคะแนนผ่านทาง KTC Online นั้นมีขั้นตอนอย่างไร ?

สามารถทำรายการแลกคะแนนผ่านทาง KTC Online โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว"
  2. เลือกเมนู "คะแนน"
  3. ทำการเลือกบัตรที่ต้องการแลกคะแนน
  4. กดปุ่ม "แลกคะแนน"
  5. เลือกหมวดการแลกคะแนน เลือกจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก และระบุข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดให้ครบถ้วน แล้วทำการกดปุ่ม "แลกคะแนน"
  6. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการทำรายการไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

การแลกคะแนน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกี่วัน ?

การแลกคะแนนผ่าน KTC Online ใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ

สามารถยกเลิกการแลกคะแนนได้หรือไม่ ?

หลังจากที่ได้ดำเนินการทำการแลกคะแนนสำเร็จ จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ KTC PHONE โทร 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง