บัตรกดเงินสด KTC PROUD อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าใด?

เคทีซี จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาท)

บัตรกดเงินสด KTC PROUD ต่างจากสินเชื่อบุคคล KTC CASH อย่างไร ?

สินเชื่อบุคคลของเคทีซี มี 2 ประเภทให้เลือกสอดคล้องกับความต้องการของผู้สมัคร โดยสินเชื่อพร้อมใช้เป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินประเภทหมุนเวียน ไว้สำรองใช้ในยามฉุกเฉิน หรือโอกาสพิเศษต่างๆ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณเลือก และได้รับบัตรเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงินสดสำหรับวงเงินส่วนที่เหลือที่ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งทุกครั้งที่กดเงินสดจะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และเมื่อผ่อนชำระคืน วงเงินจะตีกลับให้สามารถเบิกถอนได้

ส่วนสินเชื่อบุคคลเป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินและโอนครั้งเดียวให้ในบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครต้องการ ผู้สมัครสามารถใช้เงินก้อนนั้น ๆ ในการจัดการกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ โดยจะได้รับเงินหลังจากอนุมัติภายใน 2 วันทำการ สินเชื่อแบบนี้ไม่มีบัตรกดเงินสดออกให้สำหรับใช้กดเงินสำรองยามฉุกเฉิน และเมื่อผ่อนชำระวงเงินจะไม่ตีกลับให้สามารถใช้ได้อีก

จะชำระค่างวดบัตรกดเงินสด KTC PROUD ได้ที่ช่องทางการชำระเงินใดได้บ้าง?

อ่านรายละเอียดได้จาก ช่องทางการชำระเงินของ KTC PROUD

กรณีที่มีบัตรเครดิตหรือบริการอื่น ๆ กับเคทีซีอยู่แล้ว จะสามารถขอสมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD ได้หรือไม่ อย่างไร ?

คุณสามารถสมัครขอใช้บริการบัตรกดเงินสด KTC PROUD ได้ โดยสมัครที่ KTC TOUCH หรือสมัครผ่านตัวแทนขายของบริษัทฯ 
หากมีสินเชื่อบุคคล KTC CASH ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้ว กรณีที่ได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด เคทีซีจะพิจารณาวงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ลูกค้าต้องมีสมาชิกภาพสินเชื่อบุคคล KTC CASH เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน

เมื่อสมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD จะสามารถทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน ?

เคทีซีจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ในการพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อของลูกค้าต้องเป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด

เมื่อสมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD แล้วจะทราบผลได้อย่างไร?

เบื้องต้น ทาง KTC จะแจ้งผลให้ลูกค้าทราบทั้งอนุมัติ และไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านช่องทาง SMS

เมื่อได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด KTC PROUD จะได้รับบัตรเบิกถอนเงินสดภายในระยะเวลากี่วัน ?

จะได้รับเงินสดก้อนแรกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครเลือกภายใน 1 วันทำการหลังอนุมัติ ส่วนบัตรเบิกถอนเงินสดนั้น กรณีกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับบัตรเบิกถอนเงินสดประมาณ 7 วันทำการ (หรือประมาณ 1 สัปดาห์) และต่างจังหวัดประมาณ 15 วันทำการ (หรือประมาณ 2-3 สัปดาห์) หากไม่ได้รับบัตรในระยะเวลาที่กำหนด สามารถโทรสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิก 02 123 5000

จะเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้กี่เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด KTC PROUD ?

บัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเหมือนสินเชื่อบุคคล KTC CASH ลูกค้าจะผ่อนชำระเต็มจำนวนที่เบิกถอนเงินสด หรือผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% หรือ 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าก็ได้

สำหรับวงเงินก้อนแรกที่โอนผ่านบัญชีธนาคาร ก็จะผ่อนขั้นต่ำ 3% หรือ 300 บาท หรือชำระเต็มจำนวนก็ได้

ขอทราบเหตุผล กรณีที่ไม่อนุมัติบัตรกดเงินสด KTC PROUD ?

เคทีซีได้พิจารณาข้อมูลและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อของผู้สมัคร และพบว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้หรือไม่ ?

เคทีซีไม่มีนโยบายในการให้บริการบัตรกดเงินสด KTC PROUD กับคนต่างชาติ

หากไม่ได้รับการอนุมัติ และประสงค์จะขอเอกสารการสมัครคืนทั้งหมด จะทำได้หรือไม่ ?

เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครแต่อย่างใด

ขอทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการพิจารณาอนุมัติบัตรกดเงินสด KTC PROUD ?

เคทีซีจะพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อเป็นสำคัญ ซึ่งจะใช้นักวิเคราะห์สินเชื่อพิจารณาประกอบ

ในการชำระค่างวด จะผ่อนชำระมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ โดยชำระเต็มจำนวนก็ได้

บัตรเบิกถอนเงินสดที่ออกให้มีกำหนดอายุหรือไม่ ?

บัตรที่ได้รับมีกำหนดอายุงาน 10 ปี นับจากวันที่ออกบัตร ทาง KTC อาจออกบัตรต่ออายุให้ท่าน โดยจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ตามที่อยู่จัดส่งใบแจ้งยอดชำระ (Statement) ของสมาชิกล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนบัตรเก่าหมดอายุ อย่างไรก็ดี การพิจารณาต่ออายุบัตรหรือไม่ ถือเป็นดุลยพินิจของเคทีซีโดยฝ่ายเดียว
เมื่อท่านได้รับบัตรใหม่แล้ว ให้ท่านตัดบัตรเก่าออกเป็นสองส่วน เพื่อป้องกันการสับสนและบุคคลอื่นที่อาจนำบัตรเก่าของท่านไปใช้ ในกรณีที่ท่านต้องการแจ้งบอกเลิกการใช้บัตร ท่านต้องแจ้งให้ KTC ทราบผ่านศูนย์บริการสมาชิก 02 123 5000 เพื่อทำการยกเลิกบัตร