เมนู "สรุปยอดการใช้จ่าย" คืออะไร ?

เมนู "สรุปยอดการใช้จ่าย" คือ ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบ ยอดเงินที่เรียกเก็บ, วันครบกำหนดชำระเงิน ด้วยตนเองผ่าน KTC Onine

จะทำการดูข้อมูล "สรุปยอดการใช้จ่าย" ได้อย่างไร ?

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลของบัตร KTC โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "สรุปยอดค่าใช้จ่าย" บน KTC Onine แล้วทำการเลือกดูข้อมูลบัตร KTC ที่ท่านต้องการดูข้อมูล

ในกรณีที่มีบัตร KTC หลายใบ สามารถเรียกดูข้อมูลของทุกบัตรได้หรือไม่ ?

ในกรณีที่ท่านมีบัตรหลายใบ ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลของบัตรได้ทุกใบ โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "สรุปยอดค่าใช้จ่าย" บน KTC Onine แล้วทำการเลือกดูข้อมูลบัตร KTC ที่ท่านต้องการดูข้อมูล

จะทำการดูข้อมูลสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และ บัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่าน KTC Online ได้หรือไม่ ?

สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ KTC ประเภทได้ทุกประเภทบัตรเครดิต KTC, บัตรกดเงินสด KTC PROUD และสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ซึ่งข้อมูลแสดงจะเป็นข้อมูลที่ถูกตัดรอบบิลแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู "สรุปยอดค่าใช้จ่าย" แล้วทำการเลือกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านได้

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน KTC Online ต้องทำอย่างไร?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง