จะทำการเปิดใช้งานบัตรได้อย่างไร ?

สามารถเปิดใช้งานบัตรผ่าน KTC Online ได้โดยเลือกเมนู "เปิดใช้งานบัตร" และทำการระบุหมายเลขบัตร 16 หลัก และวันหมดอายุบัตร แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ OTP เมื่อดำเนินการสำเร็จ จะได้รับ Email ยืนยันการเปิดใช้งานบัตร และสามารถใช้บัตรได้ทันที

สามารถเปิดใช้บริการผลิตภัณฑ์ KTC อะไรได้บ้าง ?

สามารถเปิดใช้บริการผลิตภัณฑ์ KTC ประเภท บัตรเครดิต KTC (KTC Credit card) และ บัตรกดเงินสด KTC PROUD เท่านั้น

เมื่อทำการเปิดใช้บัตรแล้วสามารถใช้งานได้เลยหรือไม่ ?

สามารถใช้งานบัตรได้ทันทีหลังจากที่ได้ทำการเปิดใช้บัตรเรียบร้อยแล้ว

จะต้องเปิดใช้งานบัตร ภายในกี่วัน ?

จะต้องทำการ เปิดใช้งานบัตร ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการออกบัตร หากไม่ดำเนินการเปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการระงับการใช้งานบัตรใบดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากมีข้อสงสัยในการเปิดใช้งานบัตร ต้องทำอย่างไร ?

หากมีข้อสงสัยในการเปิดใช้งานบัตร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง