เมนู "วงเงินคงเหลือ" คืออะไร ?

เมนู "วงเงินคงเหลือ" คือ ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบ วงเงินคงเหลือ ด้วยตนเองผ่าน KTC Online

จะทำการดูข้อมูล "วงเงินคงเหลือ" ได้อย่างไร ?

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลของบัตร KTC โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "วงเงินคงเหลือ" บน KTC Online แล้วทำการเลือกดูข้อมูลบัตร KTC ที่ท่านต้องการดูข้อมูล

จะทำการดูข้อมูล "วงเงินคงเหลือที่ใช้ได้" ของบัตรเครดิต KTC, บัตรกดเงินสด KTC PROUD และสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ผ่าน KTC Online ได้หรือไม่ ?

สามารถดูข้อมูล "วงเงินคงเหลือ" ผลิตภัณฑ์ KTC ได้ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC, บัตรกดเงินสด KTC PROUD และสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH โดยเข้าไปที่เมนู "วงเงินคงเหลือ" แล้วทำการเลือกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านได้

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน KTC Online ต้องทำอย่างไร ?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง