หากลืม รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้ต้องทำอย่างไร ?

สามารถเข้าไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" และใช้เมนูย่อย "ลืมรหัสผ่าน" แล้วระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ แล้วกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ OTP หลังจากยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้ง ชื่อผู้ใช้งาน ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

หากทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าใช้งานใน KTC Online ได้เลยทันทีใช่หรือไม่?

สามารถเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่ได้ทันที