เมนู "คะแนนระหว่างเดือน" คืออะไร ?

เมนู "คะแนนระหว่างเดือน" คือ ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบ คะแนนที่เกิดจากการใช้จ่ายในรอบเดือนนั้นๆของลูกค้าที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิต KTC ซึ่งสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่าน KTC Online

สามารถดูคะแนนระหว่างเดือนได้อย่างไร ?

สามารถดูคะแนนระหว่างเดือน ผ่านทางเมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "คะแนนระหว่างเดือน" แล้วเลือกบัตรที่ท่านต้องการดูข้อมูล เพื่อดูคะแนนที่ท่านได้รับในรอบเดือนปัจจุบัน

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน KTC Online ต้องทำอย่างไร ?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง